Forside

Har du en idé?

Det første FastTrack-projekt sluttede med udgangen af 2018, men hvis du har en ide til, hvordan fiskeriet kan blive mere selektivt, er løbet ikke kørt. I fortsættelsen ”FastTrack 2” er der stadig mulighed for at bidrage til udviklingen af selektive redskaber.

Det nye projekt bygger videre på ideen om at øge udvalget af redskaber, der er grundigt afprøvet i det kommercielle fiskeri.

Formålet med FastTrack-projekterne er at gøre processen fra idé til godkendelse af selektive redskaber nemmere og hurtigere.

Detaljer om de forskellige redskaber kan findes i rapporten om det første FastTrack-projekt

Kontakt
Jordan Feekings, DTU Aqua
jpfe@aqua.dtu.dk, tlf. 24 89 58 21.

     Jomfruhummere til salg på Strandby Fiskeriauktion

Hvem er med?

FastTrack er et samarbejde mellem DFPO, DTU Aqua og IFM på AAU.

Repræsentanter fra Danmarks Fiskeriforening er brobyggere mellem erhvervet og forskere.

Fiskeriteknologer fra DTU Aqua står for projektledelsen. 

Projektperioden

Projektperioden er fra 1/1-16 til 31/12-18.

Finansiering

FastTrack er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen. 

EU og EHFF-logo

http://www.fast-track.dk/
12 NOVEMBER 2019