Forside

Hvad undersøges?

Projektet skal gøre processen fra idé til godkendelse af selektive redskaber nemmere og hurtigere.

Opstartsmødet

Som opstart til projektet blev der afholdt et møde med interessenter, hvor samarbejdsplatformens opbygning og panel blev præsenteret og diskuteret. Mødet blev afholdt den 16. marts 2016 i Aalborg. På mødet var der forskere fra DTU Aqua og Aalborg Universitet til stede samt konsulenter fra Danmarks Fiskeriforening PO. Læs mere om opstartsmødet her.

Vil du være med?

Hvis du ønsker at deltage og høre mere om projektet og muligheden for at få en ny redskabsløsning testet, så tag venligst kontakt til projekt koordinator Jordan Feekings på email: jpfe@aqua.dtu.dk eller Tel: 24 89 58 21. Læs mere om hvordan du deltager her.

     Jomfruhummere til salg på Strandby Fiskeriauktion

Hvem er med?

FastTrack er et samarbejde mellem DFPO, DTU Aqua og IFM at AAU.

Repræsentanter fra Danmarks fiskeriforening er brobyggere mellem erhvervet og forskere.

Fiskeriteknologer fra DTU Aqua står for projektledelse. 

Projektperioden

Projektperioden er fra 1/1-16 til 31/12-18.

Finansiering

FastTrack er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen. 

EU og EHFF-logo

https://www.fast-track.dk/
1 APRIL 2023