Om projektet FastTrack

FastTrack står for "Bæredygtige, omkostningseffektive og responsive fiskeriløsninger under landingsforpligtelsen". 

Formålet med projektet er at etablere en langtidsholdbar samarbejdsplatform mellem fiskere, vodbindere og forskere til identifikation af udfordringer, opsamling og formidling af viden samt kosteffektive undersøgelser af selektive redskaber, således at et bæredygtig fiskeri kan opretholdes, og forvaltningen forbedres under landingsforpligtelsen. Platformen skal gøre det muligt at kommer med ideer til redskabsændringer, som kan løse de problemer, der opstår, når discardforbuddet træder i kraft. 

I projektet får fiskerne muligheder for at identificere forventede flaskehals-problematikker for efterfølgende at behandle disse problematikker i et samarbejde mellem erhverv (fiskere og vodbindere) og forskere. Udviklingen af opfindsomme redskabsløsninger løftes gennem udvikling og afprøvning af fiskeredskaber af erhvervet med en efterfølgende videnskabelig evaluering af udvalgte redskaber. Forhindringer i lovgivning og tekniske regler identificeres, og løsningsforslag udarbejdes, således at forbedrede redskaber hurtigt og omkostningseffektivt kan godkendes til brug under praktisk fiskeri. 

De forventede effekter af projektet er:

  1. etableringen af en permanent discardfaciliteringsplatform,
  2. at industrien får en proaktiv rolle i udviklingen og test af løsninger til en effektiv gennemførelse af landingsforpligtelsen,
  3. at det tætte samarbejde mellem erhverv og forskere fører til et større ejerskab over de udviklede de nødvendige løsninger under indførelsen af landingsforpligtelsen samt
  4. at den hastighed, hvormed innovative redskaber udvikles, afprøves og godkendes reduceres med en forøget lønsomhed og bæredygtighed i fiskeriet til følge.
https://www.fast-track.dk/baggrund/om-projektet
19 JUNI 2021