Aalborg Universitet

Innovative Fisheries Management (IFM), Aalborg Universitet er et samfundsvidenskabeligt orienteret forsknings- og rådgivningscenter, som beskæftiger sig med fiskeri- og marineforvaltning samt kystsamfundsudvikling. IFM er specialiseret i tværfagligt samarbejde og arbejder sammen med institutioner/kolleger fra andre discipliner for derigennem at kunne finde relevante løsninger på de problemstillinger, som er i fokus for IFM.

IFM sætter særlig fokus på:

  • Opbygningen af forvaltningssystemer inden for en økosystem-baseret tilgang til forvaltningen af marineressourcer samt
  • Udviklingen af kystsamfundenes økonomiske og socio-økonomiske eksistensgrundlag med udgangspunkt i udviklings- og innovationstiltag inden for fiskeri, fødevarefremstilling og andre økonomiske aktiviteter.

Deltagere i FastTrack:


Lektor Søren Qvist Eliasen
E-mail: se@ifm.aau.dk
Tlf.: 99 40 24 22
Mobil: 23 60 41 65


Professor Jesper Raakjær
E-mail: jr@ifm.aau.dk
Tlf.: 99 40 36 73
Mobil: 24 40 79 64

 

https://www.fast-track.dk/deltagere/aau
6 JUNI 2020