DTU Aqua

DTU Aqua ved Danmarks Tekniske Universitet forsker blandt andet i fiskeriteknologi og fiskeriforvaltning.

DTU Aquas forskning i fiskeriteknologi fokuserer på udvikling af selektive fangstredskaber, der skal undgå uønsket bifangst og samtidig kan bidrage til at minimere påvirkningen af havmiljøet. Redskabsudviklingen sker under hensyntagen til fiskeriets rentabilitet og udføres i tæt samarbejde med fiskerierhvervet.

DTU Aquas forskning i fiskeriforvaltning udvikler metoder, modeller og værktøjer til at bestemme og evaluere effekten af reguleringer af fiskeriet. Formål er at fremme bæredygtigt fiskeri og minimere fiskeriets indflydelse på økosystemet, herunder at mindske udsmid af fisk. 

Deltagere i FastTrack:


Projektleder: Forsker Jordan Feekings
E-mail: jpfe@aqua.dtu.dk
Tlf.: 35 88 32 92
Mobil: 24 89 58 21 


Seniorforsker Ludvig Ahm Krag
E-mail: lak@aqua.dtu.dk
Tlf.: 35 88 32 06
Mobil: 21 31 67 54

 
Professor Clara Ulrich
E-mail: clu@aqua.dtu.dk
Tlf.: 35 88 33 95
Mobil: 21 15 74 86


Postdoc Lars O. Mortensen
E-mail: laomo@aqua.dtu.dk
Tlf.: 35 88 33 87
Mobil: 21 31 89 60


Ph.d.-studerende Tiago Malta
E-mail: timat@aqua.dtu.dk
Tlf.: 35 88 32 70

 

https://www.fast-track.dk/deltagere/dtu-aqua
6 JUNI 2020